Pāvilostas pilsētas velo maršruts „Apceļosim Pāvilostu” (13km)

Ceļa segums – asflalts, grants, smilts. Orientēties var pēc ielu nosaukumiem un velo zīmēm.
Pāvilostas pilsētas velo maršruts „Apceļosim Pāvilostu” (13km)
Maršruts sākas no Pāvilostas novada TIC un piedāvā apskatīt interesantākās vietas Pāvilostā - muzeju, molus, Lielo jūrakmeni, Pāvilostas pelēko kāpu, senās ielas un apbūvi, Upesmuižas parku u.c.

Sīkāku informāciju par maršrutu iespējams saņemt Pāvilostas novada TIC, Dzintaru iela 2, +371 3498229, +371 29121894.